DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

ul. Piłsudskiego 13/15, 95-200 Pabianice

tel.: (42) 211-36-93; (48) 695-165-393
faks: (42) 211-36-93;

e-mail:info@cotton-med.pl